εικονα της reception

ΜΑΣΑΖ

 

- Σουηδικό / χαλαρωτικό

- Αθλητικό

- Λεμφικό

- Bussiness

 

- 4-hands

 

- Shiatsu

- Hawaiian